Ga naar inhoud

proefperiode website opzeggen

Hoe kan ik mijn proefperiode website opzeggen?

Klik bij "Mijn Websites & Diensten" op de blauwe titel "Webklik - 14 dagen

Proefperiode"

[Klik bij "Mijn Websites & Diensten" op de blauwe titel
"Webklik - 14 dagen
Proefperiode"

Klik op "Beheer acties" en selecteer "Vraag opheffing aan"

[Klik op "Beheer acties" en selecteer "Vraag opheffing
aan"

Geef een korte reden van uw opzeggin en klik op "Vraag opheffing aan"

Geef een korte reden van uw opzeggin en klik op "Vraag opheffing
aan"