Ga naar inhoud

belasting btw instellen

1. Open de belasting pagina

Ga naar winkel > Belasting (1) om BTW in te stellen.

Open de belasting
pagina

2. Belastingtarief toevoegen

Vink het vakje voor 'B ereken BTW over mijn producten ' aan (1).

Klik op 'Voeg belastingtarief toe' (2).

Belastingtarief
toevoegen

3. Is verzending ingesteld?

Om een specifiek belastingtarief toe te kunnen voegen dient u eerst de V erzending in te stellen (1) .

De handleiding voor het instellen van de verzending leest u hier.

Is verzending
ingesteld?

4. Selecteer een belastingtarief

Vul het BTW tarief in (1) en klik daarna op Opslaan (2) .

[Selecteer een
belastingtarief