Ga naar inhoud

disqus widget

Deze widget geeft u en uw website bezoekers de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Dit is een koppeling met de externe partij Disqus.

U dient eerst een Disqus account aan te maken om gebruik te kunnen maken van de widget, zie ook stap 2 van deze handleiding.

1. Disqus widget toevoegen

Ga naar Inhoud toevoegen en sleep de Disqus widget naar de gewenste plek op de pagina.

1. Disqus widget
toevoegen

2. Maak een Disqus account

Klik op de widget (1) om de instellingen te openen. Klik op de blauwe tekst ' Disqus account aan maken' (2). Er opent een nieuw venster van Disqus.

2. Maak een Disqus
account

Kies een gebruikersnaam, vul uw e-mailadres en paswoord in. Klik daarna op

knop met 'next step'.

[Kies een gebruikersnaam, vul uw e-mailadres en paswoord in. Klik daarna op
knop met 'next
step'.

Vul uw website naam in (1), kies uw Disqus URL (2), selecteer een

Categorie (3), klik op de blauwe knop met 'next' (4)

Na het invullen van de gegevens worden er nog een aantal vragen gesteld over uw website en het gebruik van Disqus. Tot slot dient u het emailadres nog bij Disqus te bevestigen, hiervoor ontvangt u van hen een email. Zodra u dit heeft gedaan is het Disqus account actief.

[Vul uw website naam in (1), kies uw Disqus URL (2), selecteer een
Categorie (3), klik op de blauwe knop met 'next'
(4)

3. Disqus account koppelen aan uw website

Klik op 'kies gebruikersnaam' om uw disqus account te koppelen.

Indien u nog ingelogd bent op Disqus zal de koppeling automatisch herkend worden na het klikken op kies gebruikersnaam.

3. Disqus account koppelen aan uw
website

Vul uw gegevens in en klik op 'sign in and accept'

Vul uw gegevens in en klik op 'sign in and
accept'

De widget is actief en het reactie veld verschijnt op de website

Vergeet niet om uw website te publiceren zodat dit ook voor uw bezoekers zichtbaar is.

[De widget is actief en het reactie veld verschijnt op de
website

4. Opties en instellingen Disqus

Wanneer u ingelogd bent bij Disqus zal u rechts bovenaan naar de gegevens van uw profiel kunnen gaan. Klik rechts bovenaan op het pijltje om een aantal instellingen te tonen.

  1. Your profile: klik hier om uw Disqus profiel te bekijken en te beheren.
  2. Hide Media/Display media: klik hier om media te verbergen of te tonen.
  3. Edit Settings: klik hier om instellingen te wijzigen
  4. Close Thread: klik hier om reactie mogelijkheden te sluiten
  5. Help: klik hier voor hulp van Disqus
  6. Logout: klik hier wanneer u bij Disqus wilt uitloggen.

4. Opties en instellingen
Disqus