Ga naar inhoud

e-mailadres aanmaken

Om uw e-mailadressen aan te maken klikt u op "Email Hosting"

Om uw e-mailadressen aan te maken klikt u op "Email
Hosting"

Klik op "Beheer e-mailadressen" om verder te gaan

Klik op "Mailbox toevoegen" om een adres aan te maken

Vul het formulier in en klik op Opslaan

Niet alle velden zijn verplicht. De velden voornaam en achternaam worden gebruikt als afzender informatie bij de e-mails die u via de webmail gaat versturen.

Uw e-mailadres is nu aangemaakt en staat in de lijst van E-mailaccounts

Uw e-mailadres is nu aangemaakt en staat in de lijst van
E-mailaccounts