Ga naar inhoud

website profiel invullen

Gebruik het 'profiel" voor het toevoegen van belangrijke informatie zoals uw contactgegevens.

Informatie die is toegevoegd aan het website Profiel worden over de gehele website gebruikt. Informatie zoals de bedrijfsnaam komt in de header van de website te staan. Andere informatie zoals een telefoonnummer of adresgegevens kunnen in de footer getoond worden. Let op, dit is deels afhankelijk van de door u gekozen layout.

1. Klik op Site

1. Klik op
Site

2. Kies Site instellingen

2. Kies Site
instellingen

3. Kies Profiel

3. Kies
Profiel

4. Vul de basis informatie in

  1. Kies een afbeelding of logo voor uw website. Deze zal worden getoond in de header, footer en op iedere andere locatie waar een logo nodig is.
  2. Het toevoegen van een bedrijfsnaam is zichtbaar in de header van uw website. Tevens in de "site_name" metadata. Deze metadata is niet voor u zichtbaar, maar zichtbaar in Google en andere zoekmachines.
  3. Opschrift en Slogan worden bovenaan de home pagina getoond.
  4. Afhankelijk van uw layout wordt de bedrijfsomschrijving in de header of footer van de website getoond.

4. Vul de basis informatie
in

Voorbeeld van de basisinformatie op de website

[Voorbeeld van de basisinformatie op de
website

Vul de contact gegevens in

  1. Wanneer u hier de adresgegevens invult zal dit automatisch het adres of locatie kaart op de website aanpassen. Let op: u dient dan wel een locatie kaart (map) op uw website geplaatst te hebben, via Inhoud toevoegen.
  2. Na het toevoegen van links van uw sociale netwerk worden deze automatisch gekoppeld aan de knoppen van bijvoorbeeld Facebook like buttons of Twitter tweet knoppen. De sociale knoppen dient u zelf eerst toe te voegen via 'Inhoud toevoegen'.
  3. Na het invullen van uw emailadres wordt deze automatisch toegevoegd aan al bestaande contact formulieren.

Vul de contact gegevens
in

Voorbeeld van de contact informatie op de website

Voorbeeld van de contact informatie op de
website