Ga naar inhoud

pagina volgorde aanpassen

Pagina's herschikken

  1. Klik op het website opties menu
  2. Klik op pagina's herschikken

[Pagina's
herschikken

Verander de pagina volgorde

3. Klik en sleep de pagina naar boven of beneden, naar de gewenste plek.

4. Klik daarna op opslaan rechts bovenaan.

Let op: het herschikken van de pagina volgorde binnen een map/dropdown menu is op dit moment nog niet beschikbaar.

[Verander de pagina
volgorde