Ga naar inhoud

domeinnaam stopzetten opzeggen

Let op: Deze informatie heeft alleen betrekking op de oude webbuilder

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Webklik.nl dient u uw abonnement bij ons op te zeggen. Dit kan door ons een e-mail te sturen vanaf een emailadres dat bij ons bekend is. In het bericht dient u uw domeinnaam te vermelden en te zeggen dat u wilt opzeggen.

Let er op dat u dit minimaal 1 maand voor het verstrijken van het jaarlijkse termijn doet. Anders zal de domeinnaam voor nog 1 jaar worden verlengd.

Belangrijke vereisten voor uw opzegging:

Opzeggingen dienen te komen vanaf het e-mailadres dat geregistreerd staat bij Webklik.

U kunt deze gegevens desgewenst zelf aanpassen door in te loggen in de Webklik Webbuilder en de gegevens aan te passen bij 'Mijn gegevens' http://www.webklik.nl/account/my-account

Telefonisch opzeggen is niet mogelijk

Webklik accepteert telefonisch geen opzeggingen. U dient uw opzegging altijd schriftelijk per e-mail bij Webklik in te dienen.

Bevestiging van uw opzegging

Webklik stuurt u altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw opzegging per e-mail een bevestiging van deze opzegging. In deze bevestiging staat altijd de datum tot wanneer uw abonnement actief zal blijven. Tevens sturen wij u een authorisatie code waarmee u uw domeinnaam kunt verhuizen naar een nieuwe provider.