Ga naar inhoud

paypal button toevoegen

Deze widget is beschikbaar voor Pro en Business pakketten.

1. PayPal widget aan pagina toevoegen

Ga naar Inhoud toevoegen(1) en scroll naar beneden om de widget 'Bestel via Paypal' (2) te selecteren naar uw pagina te slepen.

[PayPal widget aan pagina
toevoegen

2. PayPal instellingen

Klik op de widget om het instellingspaneel te openen.

PayPal
instellingen

2.1. Instellingen PayPal paneel

[Instellingen PayPal
paneel

1. Kies een productnaam, deze helpt u te herkennen welk product uw klant heeft gekocht.

2. Stel een productprijs in.

3. Hier kan u de eventuele verzendkosten vermelden van het product.

4. Dit is de tekst van de button zelf, u kan hier bijvoorbeeld van maken: Kopen.

5. Stel de uitlijning van de knop in.

6. De eerste keer dat u een Paypal knop toevoegt wordt gevraagd om uw PayPal email account in te vullen.

7. Alleen de eerste keer bij het gebruik van deze Paypal widget wordt er gevraagd om een valuta toe te voegen.

8. Klik op bewaar om uw instellingen op te slaan.