Ga naar inhoud

profiel instellen

Uw profiel en contactgegevens helpen u bij het opzetten van de website.

U kan de informatie eenvoudig op de website plaatsen, dit gaat sneller dan het handmatig invoeren op de website.

1. Profiel instellingen openen

Klik op Beheer(1) en daarna op Profiel (2) om uw profiel in te stellen.

Profiel instellingen
openen

2. Profiel instellen, logo, bedrijfsnaam, slogan.

Profiel instellen, logo, bedrijfsnaam,
slogan.

1. Indien de layout van uw keuze een eigen logo heeft zal deze hier getoond worden. U kan deze vervangen door het toevoegen van een eigen logo.

2. Uw bedrijfsnaam komt naast uw logo te staan.

3. Het opschrift is zichtbaar in de titel widget onder het navigeer menu.

4. De slogan komt onder het opschrift te staan in een kleiner formaat dan de titel.

3. Profiel instellen: bedrijfsomschrijving, Auteursrecht, PayPal account,

Valuta

1. Indien u een 'Over ons' pagina aanmaakt komt de tekst die u hier schrijft automatisch op deze pagina te staan.

2. Auteursrecht (copyright) staat in de footer van alle pagina's op uw website.

3. Indien u gebruik maakt van een webshop met PayPal functies (widgets) dien u hier het PayPal emailadres in te vullen.

4. Selecteer de valuta van uw PayPal account.

[Profiel instellen: bedrijfsomschrijving, Auteursrecht, PayPal account,
Valuta

4. Contactgegevens instellen

Alle informatie die u bij Contactgegevens invult komt (afhankelijk van website sjabloon) onderaan op iedere pagina in de footer te staan.

In de meeste sjablonen zal u het emailadres, adres, telefoonnummer en Twitter zien.

Indien u een 'Contact' pagina aan heeft gemaakt, zal de informatie die u hier opgeeft automatisch worden overgenomen.

[Contactgegevens
instellen