Ga naar inhoud

publiceer uw website

Iedere keer dat u wijzigingen aanbrengt in de webbuilder werkt u offline, de wijzigingen zijn niet zichtbaar voor uw bezoekers.

Indien u tevreden bent over de nieuwe aanpassingen en deze ook aan uw bezoekers wilt tonen dient u altijd eerst op Publiceer te klikken.

Let op! Indien u in de webbuilder wijzigingen heeft aangebracht en u klikt niet op Publiceer worden deze ook niet doorgevoerd op de website die uw bezoekers zien.

Uw niet gepubliceerde wijzigingen worden wel in de webbuilder bewaard.

U kan bij grotere wijzigingen zonder problemen uitloggen en de volgende keer verder gaan. Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer u een nieuwe layout voor uw website kiest en deze achter de schermen in orde wilt maken voordat het zichtbaar is voor uw bezoekers van de website.

1. Publiceer

Klik op Publiceer (1) boven aan de webbuilder balk om uw website te publiceren.

Dit kan zijn voor de allereerste keer of om wijzigingen door te voeren (zie ook bovenstaande toelichting).

[Publiceer

1.1. Publiceer de website

Bevestig het publiceren van uw website door op 'Publiceren' (1) te klikken.

Publiceer de
website

2. Website is succesvol gepubliceerd

U krijgt een bevestiging dat uw website succesvol is gepubliceerd.

Om uw website te bekijken klik op 'Ga naar website'.

Klik op sluiten om in de webbuilder verder te werken.

Website is succesvol
gepubliceerd

3. Website status

U kan de website status bekijken en aanpassen via Beheer (1) > Website Status (2).

De zichtbaarheid van de website (3) online of offline kan u op elk moment hier instellen.

Voorkeursdomein (4) Kies hier uw voorkeursdomein, het adres van de website. Indien de domeinnaam nog niet gekoppeld is kiest u hier voor de domeinnaam. Indien deze niet in het dropdownmenu wordt getoond dient u naar Domein koppelen te gaan en daar uw domeinnaam in te vullen.

Wanneer de domeinnaam al gekoppeld is kan u hier ook kiezen voor de vermelding van uw domeinnaam met of zonder www.

Klik op Update website (5) om wijzigingen op te slaan.

Website
status