Ga naar inhoud

website resetten

Het is mogelijk om uw website te resetten.

Reset uw website

Indien u de website opnieuw wilt maken kan u kiezen om de website te resetten.

Ga naar Beheer (1) selecteer de optie Resetten (2) en klik op de rode knop Resetten (3).

Belangrijk! U verwijderd alle informatie en instellingen zoals de website is opgebouwd.

Blog berichten en afbeeldingen worden op de achtergrond bewaard, maar zijn niet direct terug te vinden in de website.

[Reset uw
website