Ga naar inhoud

website resetten

Wanneer u de website reset zal:

  1. Alle inhoud van de website verdwenen zijn.
  2. Wordt de huidige layout terug geplaatst. Aanpassingen in kleuren, lettertypes en stijlen worden niet bewaard.

Na het uitvoeren van de reset:

  • Teksten zijn verwijderd van de pagina's
  • Afbeeldingen zijn verwijderd van de pagina's ze blijven wel te zien in het afbeeldings bron paneel.
  • Blog berichten blijven staan bij de blog applicatie
  • Winkel producten blijven staan in de winkel applicatie
  • Domeinnaam en account instellingen bijven ongewijzigd.

1. Klik op het 'hoofdmenu icoon'

1. Klik op het 'hoofdmenu
icoon'

2. Kies ' site instellingen '

2. Kies ' site instellingen
'

3. Kies ' Resetten '

3. Kies ' Resetten
'

4. Reset uw website, klik op de rode knop.

4. Reset uw website, klik op de rode
knop.