Ga naar inhoud

paginas toevoegen

Een pagina toevoegen

1. Klik op de Pagina/map toevoegen knop in de zijbalk.

[Een pagina
toevoegen

Pagina titel en pagina type kiezen

  1. Voeg een pagina titel toe
  2. Kies het pagina type:
    • Standaardinstellingen : een nieuwe pagina zonder content A new page with no main content
    • Kopie van huidige: De nieuwe pagina kopieert de inhoud van de huidige pagina die u open heeft staan.
    • Home: De nieuwe pagina krijgt dezelfde layout als de home pagina
  3. Na het selecteren van pagina type klikt u op opslaan.

Pagina titel en pagina type
kiezen

Een map toevoegen

1. Klik op de map optie: 'zichtbaar boven'.

2. Voeg de titel van de map toe.

3. Klik op opslaan.

Een map
toevoegen

Pagina in een map plaatsen

1. Voeg een nieuw pagina toe: klik op pagina en voeg een titel toe. Kies bij Locatie voor de map van uw keuze. Sla de nieuwe pagina op.

[Pagina in een map
plaatsen

Hoe ziet een map er op de website uit?

Het toevoegen van pagina's aan een map resulteert in een dropdownmenu op de website.

Hoe ziet een map er op de website uit?