Ga naar inhoud

product variaties

Product Varianten toevoegen

Ga naar Webwinkel > Producten > Varianten

Kies het tabblad Varianten en klik op de knop 'Voeg product varianten toe'.

Product Varianten
toevoegen

Product variant toevoegen

Kies een naam bijvoorbeeld Maat, kleur, smaak etc. De keuzes per naam kan u erachter invullen.

Klik op enter om een keuze toe te voegen.

Bijvoorbeeld Maat, met keuzes: S, M, L, XL.

Klik op de knop recht boven aan om de varianten op te slaan.

[Product variant
toevoegen

Volgorde van weergave varianten wijzigen

Kies: 'Herschik de dropdown waarden'.

Sleep de variant omhoog of laag om deze te verplaatsen.

Volgorde van weergave varianten
wijzigen

Varianten bewerken

Klik op het potlood achter een variant om deze te veranderen. Selecteer een optie die u wilt veranderen.

Varianten
bewerken