Ga naar inhoud

product categorieen en tags toevoegen

Wat is het verschil tussen een categorie en label?

Een Categorie bevat een groep van dezelfde producten. Bijvoorbeeld: u verkoopt kleding en heeft de categorieën dames en heren aangemaakt.

Een Tag maakt een product makkelijk vindbaar. Bijvoorbeeld, iemand die een T shirt zoekt kan de volgende zoekwoorden gebruiken: 'tshirt', 't-shirt', 'shirt'.

Een product kan meerdere tags bevatten, maar behoort tot 1 categorie. Producten die getagd zijn kunnen als een aparte groep op een pagina geplaatst worden.

Categorie toevoegen

Kies 'Voeg nieuwe toe; en type de categorie naam in. Druk op enter.

Categorie
toevoegen

Tag toevoegen

Type de naam van de Tag in en druk op enter.

Tag
toevoegen