Ga naar inhoud

e-mailadres wachtwoord wijzigen

Om uw e-mailadres wachtwoord te wijzigen klikt u op "Email Hosting"

Om uw e-mailadres wachtwoord te wijzigen klikt u op "Email
Hosting"

Klik op "Beheer e-mailadressen" om verder te gaan

Klik op "Beheer e-mailadressen" om verder te
gaan

Klik op het e-mailadres waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen

Klik op het e-mailadres waarvan u het wachtwoord wilt
wijzigen

Vul een nieuw wachtwoord in bij Wachtwoord en Bevestig en klik op Opslaan

Vul een nieuw wachtwoord in bij Wachtwoord en Bevestig en klik op
Opslaan

Niet alle velden zijn verplicht. De velden voornaam en achternaam worden gebruikt als afzender informatie bij de e-mails die u via de webmail gaat versturen.