Valuta in het menu aanpassen

Menu instellingen openen

Ga naar menu in het linker paneel en klik daarna op Menu instellingen (1).

Menu instellingen openen

Valuta wijzigen

Kies de valuta door deze te selecteren.

Daarna krijgt u links boven de melding in beeld dat uw menu is geupdate.

Valuta wijzigen

Heeft nog steeds hulp nodig? Contact opnemen Contact opnemen